Linolie Døre & Vinduer ApS : Vestergade 33, 7570 Vemb : Tlf.: +45 97885002 : Fax: +45 97885053 : info@linolievinduet.dk

Bygningsbevarelse
________________________________________________

Det kan være mange årsaker til, at man skal eller ønsker å bevare en bygning. Den kan være fredet, verneverdig eller arkitektonisk fremstående. Under alle omstendigheter er vinduer og ytterdører de bygningselementer, som setter størst individuelt preg på et bygg, uansett om det dreier seg om privatboliger, beboelseseiendom, kirker, slott, institusjoner eller bedriftsbygg. Her vil det ofte bli stilt krav til utforming og kvalitet ved utskiftning med nye elementer.

Ønsket om å føre en bygning tilbake til sin opprinnelige arkitektur kan også være en årsak til å skifte ut vinduer og dører med spesial fremstilte elementer. Linolie Døre & Vinduer samarbeider tett med tømrer- og snekkerfirmaer, arkitekter og private samt offentlige byggherrer for å oppnå det perfekte resultat.

Utskiftning
Når eksisterende vinduer vurderes til å være i så dårlig forfatning, at en utskiftning er påkrevd, produserer Linolie Døre & Vinduer flere typer hengslede vinduer, som i stil er avpasset etter forskjellige tidsperioder. Produksjonen tilpasses til hvert tilfelle i samarbeide med arkitekt og byggherre.


Herregården Udstrup Butik Tippe - Lemvig Kvalitetssikring Maling og linolje
Herregården Udstrup
Strøgbutikken Tippe
Der kræses for detaljerne
Ægte Håndværk
Download profilbrosjyre
(PDF)